3. La impremta i la Guerra d’imatges

Contrareforma: el paper de les imatges sagrades i l’exaltació dels sants i les relíquies. La impremta, ‘un regal de Déu’, segons Luter. La batalla de les imatges entre catòlics i protestants.