7. Iconografies Divergents

Posant l’èmfasi en els trets doctrinals que es volen destacar. Les divergències en estils arquitectònics i a l’interior dels temples. Accents iconogràfics de catòlics i protestants (miracles i paràboles).