Hans Jacobsen

Hans Jacobsen fou un editor i gravador holandès o flamenc, actiu entre el 1595 i el 1620.

És destacable el seu treball com a editor i gravador de la magna obra de Emmanuel van Meteren (1535-1612), “Historie der Neder-landscher ende haerder naburen oorlogen“, editada el 1614. Jacobsen va gravar tots els personatges que van intervenir en un dels bàndols contendents a la Guerra dels Països Baixos del segle XVI.

Pieter de Jode I va treballar com a gravador per a Jacobsen, que exercia en aquest cas com a editor.

Hi ha obres de Jacobsen a la Royal Collection Trust, al MET de Nova York i al British Museum de Londres, entre altres.

Aquí podeu consultar les obres de l'artista que formen part de la col·lecció.