Hieronymus Cock

Amberes ?, c. 1510

Hieronymus Cock

Hieronymus Cock o Jêrome Cock (c. 1510-1570) fou un pintor, impressor i gravador flamenc del Renaixement.

El seu pare, Jan Wellens de Cock, i el seu germà Matthys també van ser pintors, interessats en el paisatge. Hieronymus fou admès al gremi de Sant Lluc d’Anvers, probablement la seva localitat natal, el 1545. Del 1546 al 1548 va treballar a Roma. Al tornar a Anvers va crear la seva pròpia impremta sota l’ensenya Aux quatre vents, amb la què va realitzar la seva primera impressió el 1548.

Cock va tenir un paper fonamental en el desenvolupament i difusió del Renaixement al nord d’Europa amb les seves edicions de gravats de Giorgio Ghisi i del seu alumne, Cornelis Cort, entre d’altres, sobre pintures de Rafael, Francesco Primaticcio o Andrea del Sarto.

Va afavorir també la difusió de les obres flamenques contemporànies amb els seus gravats de pintures de Frans Floris, Hieronymus Bosch, Pieter Brueghel el Vell o Martin van Heemskerck. Amb el cartògraf espanyol Diego Gutiérrez va imprimir el 1562 un mapa d’Amèrica.

A la seva mort el 1570 va deixar la impremta més important del Nord d’Europa en la què s’havia format un altre conegut impressor, Philip Galle, continuador de la seva obra. La seva vídua, Volcxken Diercx, va continuar amb el negoci familiar fins el 1601.

Aquí podeu consultar les obres de l'artista que formen part de la col·lecció.