M. Padulke

No es coneixen dades sobre aquest artista, malgrat que algunes de les seves obres (bàsicament, litografies) apareixen, ocasionalment, en els catàlegs d’algunes cases de subhastes.

És un gravador que es caracteritza per la força de les seves composicions litogràfiques, que, en general, transmeten una sensació d’angoixa i turment, la qual cosa significa una expressivitat esquinçada del sentiment de l’ésser humà actual.

Aquí podeu consultar les obres de l'artista que formen part de la col·lecció.