Pere Riu

Pere Riu fou un gravador català, actiu a mitjans del segle XX.

El 1933 va fer una litografia per a la portada del catàleg de la V Exhibició de l’Institut Català de les Arts del llibre de l’Agrupació d’Artistes Gravadors de Catalunya, que es va fer a la Sala Busquets de Barcelona, entre el 3 i el 18 de juny del 1933.

Per la seva banda, i després de la guerra civil, Joaquim Horta i Andreu Massanés van impulsar les edicions de bibliòfil d’ Horta Impresiones y Ediciones. Intentaven potenciar les diverses modalitats interpretatives de la il·lustració que pot oferir un llibre –tot i que contaven amb un precedent pe a la seva tasca, la publicació de les sèries Mons Floris i Caballeresca, dirigides per D’Ivori i pintades a mà-. Entre les publicacions editades per Horta destaca La ingeniosa Elena, d’Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, amb xilografies i aiguaforts de Pere Riu.

Les Novelas ejemplares de Cervantes, editades entre el 1950 i el 1955, foren la seva realització més ambiciosa: aiguaforts de Pere Pruna, Pere Riu, J. Garcia Falgàs, Ramon Rogent; litografies d’Eduardo Vicente, Josep Granyer, Joan Esplandiu i Ramon Rogent; xilografies d’E.C. Ricart i Antoni Gelabert; puntes seques de Xavier Blanch. Els estampadors d’Horta foren Fernando Sanmartí, Francesc Melich i Frederic Boix.

Pere Riu també va fer, el 1947, una sèrie d’aiguaforts per uns poemes d’Andreu Massanés sobre les estacions de l’any.

Aquí podeu consultar les obres de l'artista que formen part de la col·lecció.