Sébastien de Beaulieu

?, 1612

Sébastien de Beaulieu

Sébastien Pontault de Beaulieu (nascut el 1612 i mort el 1764) fou un enginyer, militar i dibuixant francès.

Sébastien Pontault, senyor de Beaulieu, cavaller de l’Ordre de Sant Miquel, fou enginyer militar, geògraf i Mariscal de camp en els regnats de Lluis XIII i Lluis XIV de França. És considerat el creador de la topografia militar, per la quantitat de dibuixos sistemàtics -fets sobre el terreny- de plans de batalla, setges, expedicions militars i fets d’armes que es van desenvolupar a la seva època.

Beaulieu fou un militar precoç i valent. Va prendre les armes als 15 anys en ocasió del setge de la Rochelle (1627-28), la qual cosa li va valdre ser nomenat Comissari d’Artilleria. Els serveis que va prestar a l’Exèrcit de Lorena li van suposar ser nomenat Controlador General de l’Artilleria de l’Exèrcit i de Lorena. Després del setge d’Arras (1640) fou nomenat Controlador Provincial d’Artilleria de l’Artois. Havent-se distingit al setge de Perpinyà, serà pres en consideració pel cardenal Mazarin i pel rei Lluís XIV. Va participar a la batalla de Rocroi i als setges de Thionville i Philippsbourg.

El 1647 va obtenir el privilegi de publicar els planells i els alçats dels diferents setges i batalles en volums o en fulls solts. També va obtenir el dret de conservar les planxes de coure i d’usar-les per a fer tiratges de gravats.

La seva principal obra, coneguda amb el nom de Grand Beaulieu, porta per títol Les glorieuses conquêtes de Louis le Grand, o Recueil de plans et vues de places assiégées, et de celles où se sont données des batailles, avec des discours, i cobreix un període comprés entre la batalla de Rocroi (1643) fins el setge de Namur el 1692. Fou realitzada al seu càrrec i risc durant els dos decennis que va cobrir la seva activitat militar.

Aquesta gran obra cal diferenciar-la de les reproduccions tirades en in-quarto, i conegudes amb el nom de Petit[s] Beaulieu, del qual existeixen diferents versions: una en 3 volums, es titula Plans et profils des villes des Pays-Bas, Lorraine, Alsace, Catalogne et Franche-Comté, i una altra en quatre volums que porta per títol Plans et profils, avec les descriptions des principales villes et places fortes de France, et les cartes de leurs gouvernements.

Beaulieu fou un adepte de Sébastien Leclerc i dels alumnes de Jacques Callot. A títol d’exemple, cal constatar que va fer gravar els dibuixos relatius al setge d’Arras a un cert Nicolas Cochin, “legítim successor de la ciència del famós Callot“. Altres alumnes com ara Stephano della Bella i Collignon també els esmenta. A més, una semblança evident, i sense cap mena de dubte voluntari, es pot assenyalar entre el dibuix del Socors d’Arras i el corresponent al Setge de La Rochelle, realitzat per Callot, i primer setge en què Beaulieu va participar.

Aquí podeu consultar les obres de l'artista que formen part de la col·lecció.