Avís Legal

Titularitat del Web
www.gelonchviladegut.com / www.gelonchviladegut.cat són dominis a Internet de titularitat de la Col·lecció privada Gelonch Viladegut.

Propietat del Web
Tots els continguts del Web: imatges, textos, elements interactius, gràfics, material audiovisual, el seu disseny, etc., són propietat de la Col·lecció Gelonch Viladegut i poden estar protegits a més per drets d’autor o de reproducció per part d’altres propietaris de copyright (fotògrafs, autors o entitats gestores dels drets de reproducció).

La Col·lecció Gelonch Viladegut agraeix la difusió que altres entitats o particulars puguin realitzar de la present pàgina i que incorporin un enllaç a la url des de les seves respectives pàgines Web. També agrairà que l’establiment de vincles li sigui comunicat al correu electrònic:
antoni@gelonchviladegut.com

Accés als continguts
La Col·lecció Gelonch Viladegut no pot garantir que no existeixi cap error puntual en els continguts de les seves pàgines. En cas d’existir-ne algun, s’emprendran les accions precises per evitar errors i reparar-los o actualitzar-los en el menor temps possible.

Informació per a l’usuari i ús del Web
La responsabilitat de l’ús del Web recau en l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.
L’ús d’aquest Web implica l’acceptació plena dels termes i les condicions continguts en aquest avís legal.

La Col·lecció Gelonch Viladegut garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que puguin recollir-se de l’usuari, així com la no cessió a tercers, en cap circumstància, sense autorització expressa dels interessats.

Els usuaris que accedeixin a aquesta Web estan autoritzats per a visualitzar tota la informació i continguts del mateix, així com per a efectuar descàrregues o reproduccions privades en els seus terminals, sempre que els elements reproduïts siguin destinats exclusivament per a ús personal de l’usuari i no siguin posteriorment cedits o transmesos a tercers, ni s’instal·lin en qualsevol servidor connectat directa o indirectament a Internet o a una xarxa local, de manera que sigui possible l’accés d’aquests tercers a la citada informació a través de mitjans distints del propi Web.

Limitacions d’ús
L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació del Web conforme a la llei, aquest avís legal, les condicions particulars i les normes de conducta d’alguns serveis, així com la moral i l’ordre públic. L’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins il·lícits, o prohibits en aquest avís, o que de qualsevol manera puguin lesionar els continguts emmagatzemats en els equips de l’empresa, dels usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

La reproducció i la distribució pública del contingut del Web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, així com la seva eliminació, lesió, alteració o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l’autorització expressa de la Col·lecció Gelonch Viladegut, queden específicament prohibides.