Biblioteca

La Col·lecció disposa d’una Biblioteca especialitzada en llibres d’art.

Aquest fons està integrat per més de 2.100 volums, dels quals prop de 300 estan especialitzats en gravat (Tècniques, períodes, monografies de gravadors o de moviments artístics, catàlegs d’exposicions, etc.).

Al fons de la Col·lecció hi ha monografies d’artistes, catàlegs d’exposicions, assaig sobre moviments artístics, guies de museus, volums sobre col·leccions i col·leccionisme, etc.