En caiguda lliure

En caiguda lliure

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), una institució cabdal i puntera del nostre eco-sistema cultural, acaba de publicar l’informe ”Estat de la Cultura i de les Arts 03_2015: Repensant les polítiques culturals. Reptes i reflexions”, una utilíssima eina per a conèixer la situació real del sistema cultural català, actualitzada amb dades del 2013.

El darrer dels apartats d’aquest informe és un conjunt de dades sobre el nostre sistema cultural que permet confirmar el títol d’aquest article, en el sentit que des del punt de vista de la vitalitat cultural, si més no des del punt de vista quantitatiu, estem en caiguda lliure…

Ens fixarem aquí només en el camp de les arts visuals i dels museus, i els asseguro que podran sentir un calfred en la seva espinada només de veure els percentatges de disminució d’activitats, recursos, personal i valor afegit brut.

Comencem pel VAB (valor afegit brut) del sector cultural en el seu conjunt. El VAB indica el volum de riquesa generada per un sector de l’economia en un moment determinat. Doncs bé, el sector cultural ha perdut 1.653 milions de VAB entre els anys 2008 i 2012, la qual cosa comporta una caiguda del 30,6%. També ha disminuït el pes del sector cultural respecte del total de l’economia, un pes que ha passat del 2,8% el 2008 a un pelat 2% el 2012.

Si ens fixem ara en la variació del VAB segons el grup d’activitats culturals per al període 2008-2012, tenim que ha estat d’un -20,6% per a les arts visuals, molt dolent però lluny dels catastròfics -52,5% per al sector de l’arquitectura i del -42,1% per al sector audiovisual i multimèdia.

A destacar també que el sector de les arts visuals només contribueix en un 7% al VAB cultural global, per tant porció petita d’un pastís petit…

Del diner públic destinat a cultura es dedica un 14% a museus.

Pel que fa al mercat, un 36% dels catalans diuen haver visitat alguna exposició l’any 2014. L’any 2013 hi havia a Catalunya 144 galeries d’art (un 22% menys que l’any 2009), situades principalment a l’àrea metropolitana (el 70%). El 59,7% d’aquestes galeries organitzen com a mitjana entre 6 i 10 exposicions anuals, on és habitual trobar-hi obres en què s’utilitzen tècniques com la pintura, obres sobre paper i obra gràfica, escultura i fotografia.

Un 25% de les galeries catalanes exposen menys de 10 artistes a l’any, un 22% n’exposen entre 10 i 19, i només el 21% n’exposen més de 40. La meitat tenen artistes en exclusiva i més del 80% disposen de fons d’art propi.

El negoci de les galeries és de petites dimensions: la majoria compten amb un establiment d’entre 50 i 99 m2, el 66% tenen com a màxim 2 treballadors contractats, i el 85% de les galeries manifesten que tenen uns ingressos inferiors als 30.000 euros anuals.

Catalunya disposa de 171 museus i 388 col·leccions obertes al públic (amb increments del 7% i del 9% respecte de l’any 2009) que, conjuntament, van rebre 21,6 milions de visitants durant l’any 2013, un 4% menys que l’any anterior.

El sector de la cultura ha perdut pes dins de l’economia pel que fa a totes les variables estudiades en el període 2008-2012. Però el descens més destacat és el del percentatge d’empreses culturals respecte del teixit empresarial català: l’any 2012 hi havia 35.856 empreses dedicades a activitats culturals contra 42.608 el 2008, és a dir, una disminució del 16%, la qual cosa comporta que el percentatge d’empreses culturals respecte del global d’empreses hagi passat del 6,7 al 6%. Pel que fa al sector de les arts visuals, s’ha passat de 9.660 el 2008 a 7.438 el 2012, és a dir, una disminució del 23%.

En la generació de valor afegit brut s’ha produït un retrocés important en tots els grups d’activitat cultural. Les dades del 2012 representen una pèrdua de més de 608 milions d’euros en el sector cultural a Catalunya respecte al 2011 i de més de 1.653 respecte a l’any 2008. En el camp de les arts visuals aquesta disminució ha estat per al conjunt d’aquest període del 20,5%. En termes d’evolució del VAB a cost de factors respecte a les magnituds totals de l’economia catalana s’aprecia que s’ha passat del 2,76% al 2,01% en aquest període.

També en aquest període tots els grups d’activitat cultural han patit una pèrdua significativa de treballadors. Gairebé 30.000 treballadors han estat expulsats del sector en 4 anys, la qual cosa representa un 22% de la massa laboral. En el camp de les arts visuals, aquesta pèrdua ha estat del 30%. Actualment el sector cultural representa el 3,41% del total de treballadors catalans, mentre que el 2008 n’era el 3,71%.

En caiguda lliure…però on és el paracaigudes?

Sense comentaris

Comentar

La teva adreça de correu no serà publicada.
Els camps obligatoris estan marcats amb:


Pots fer servir aquestes etiquetes HTML i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>