Com són els museus catalans?

Com són els museus catalans?

El desembre del 2014, el Departament de Cultura va editar un estudi sobre “Els museus i les col·leccions a Catalunya (Enllaç). En base a aquest estudi sabem que a Catalunya a finals del 2013 es comptabilitzaven 112 museus registrats i 388 col·leccions obertes al públic.

Pel que fa a l’àmbit territorial, es dóna una molt forta centralització de l’oferta a Barcelona (que concentra el 42% de l’oferta museística) i una presència notable a les comarques gironines (21,4%). Si ens referim a les col·leccions, tenim que el 28,6% de l’oferta es concentra a l’àrea metropolitana barcelonina i el 16,2% a les comarques de la demarcació de Girona.

Si fem una avaluació conjunta de museus i col·leccions (500 justos en total), tenim que a la vegueria metropolitana s’hi concentra el 32% de l’oferta, a les comarques de Girona el 17%, a la Catalunya Central el 11%, a les Comarques de Ponent i a les comarques del Camp de Tarragona un 10% respectivament, a les Terres de l’Ebre el 8%, a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran el 7,5% i a la vegueria del Penedès el 4,5% restant.

Pel que respecta a la seva freqüentació tenim que els museus registrats i les col·leccions van rebre l’any 2013, 21,5 milions de visitants (amb un descens del 1,04% respecte del 2012). D’aquests visitants, un 49% van visitar museus i un 51% col·leccions obertes al públic. Però es dóna una enorme concentració d’aquestes visites, doncs el 60% dels visitants es van concentrar en només 10 museus i col·leccions (per ordre decreixent: Basílica i Museu de la Sagrada Família, Teatre-Museu Dalí, Museu del FC Barcelona, Cosmo Caixa Barcelona, Caixa Fòrum Barcelona, La Pedrera, Museu Picasso, Fundació Joan Miró, Casa Batlló i Museu d’Història de Barcelona). Constatar que d’aquests 10 centres amb més visitants només un se situa fora de l’àmbit metropolità.

Els nostres museus i col·leccions són extraordinàriament prolífics pel que fa a les activitats. El 2013 s’hi van celebrar 5.107 activitats, que van suposar 42.503 sessions, i van atreure 3,8 milions d’usuaris, la qual cosa representa el 18% dels visitants totals. Aquestes activitats poden ser visites guiades, tallers, projeccions audiovisuals, conferències o cursos, rutes i itineraris, etc.

Referint-nos la titularitat de l’ens, el 69,6% dels museus registrats tenen a les Administracions públiques com a titular, el 20,5% pertanyen a consorcis i fundacions i el 6,3% a una entitat eclesiàstica.

Són molt grans els nostres museus? La superfície mitjana està al voltant dels 3.500 m2, i només 7 disposen de més de 10.000 m2.

Respecte de la temàtica, el 44,6% dels museus es dediquen a qüestions d’història i societat, el 26,8% a art, el 24,1% són museus mixtos i el 4,5% es dediquen a les ciències naturals.

Es dóna una enorme concentració dels visitants en l’àmbit metropolità i les comarques de Girona: els museus d’aquestes dues vegueries reben el 92,8% dels visitants de tot Catalunya. Pel que fa a cóm hi van, el 80% dels visitants són entrades individuals, un 9% són entrades de grups d’estudiants i el 11% restant pertanyen a entrades d’altres grups.

Pel que fa a visitants per tipus d’exposicions, el 41% visiten exposicions permanents, el 21% exposicions temporals i el 38% fan visites conjuntes. L’interès per les exposicions temporals ha anat creixent amb el temps.

D’altra banda, bona notícia!, el préstec d’objectes dels fons dels museus ha tingut un augment molt notable amb un salt qualitatiu l’any 2013. Així, s’ha passat de 3.420 objectes cedits l’any 2009 a 6.016 l’any 2013.

Si ens referim a les publicacions, cal constatar que hi ha hagut un augment de les publicacions de menor cost econòmic. L’any 2013 els museus han editat una mitjana de 7,5 publicacions. Pel que fa al tipus de publicacions, tenim que s’han editat 66 guies, 65 catàlegs, 69 peces de material didàctic, 52 revistes i 45 publicacions especialitzades…i molts fulletons.

El conjunt dels museus catalans registrats ocupen 1.183 treballadors, entenent com a tals les persones contractades amb caràcter indefinit o com a funcionàries; d’aquests, 932 tenen una dedicació plena i 251 parcial. La immensa majoria de museus (el 78,3%) ocupen una plantilla curta d’entre 1 i 10 persones, només un 4,7% de museus ocupen més de 50 persones i només un té una plantilla de més de 100 persones.

La despesa dels museus per a l’any 2012 fou de 128,2 milions d’euros (139,6 milions el 2011, helas!). El gruix de les despeses es destina a partides de personal i de despeses corrents de béns i serveis. La major part dels ingressos venen de la institució encarregada de la gestió del museu i dels ingressos propis (taquillatge). També pel que fa a l’assignació pressupostària, les diferències són enormes: el 15,1% han de treballar amb menys de 100.000 euros, mentre que només el 16% tenen entre 1 i 20 milions d’euros de pressupost.

Radiografia ràpida:
-concentració a Barcelona, la seva àrea metropolitana i les comarques de Girona (49%),
-concentració enorme dels visitants en aquestes àrees geogràfiques (93%),
-el 60% dels visitants es concentren en 10 museus i col·leccions,
-enorme profusió d’activitats (visites guiades i tallers, especialment),
-predomini de la gestió de les Administracions públiques (70%),
-una superfície mitjana al voltant de 3.500 m2,
-quasi la meitat dels museus es dediquen a història i societat,
-el 80% dels visitants són entrades individuals,
-preferència per les exposicions permanents,
-augment de les publicacions de menor cost econòmic (fulletons),
-el 43% dels museus tenen menys de 5 treballadors,
-el 84% dels museus tenen una assignació pressupostària menor a 1 milió d’euros (i descendent),
-poden visitar-se una mitjana de 269 dies l’any.

Anem als museus! Ajudem els museus!

Etiquetes: Catalunya, Museus

2 comentaris

  • Antoni Gelonch29 març, 2015 a las 7:24 am
    Gràcies Galderich. Aviat publicaré algunes dades (encara que nomes siguin parcials) sobre l'origen geogràfic dels visitants. Respecte de les visites de grup trobaràs dades en aquest mateix article. Sobre la resta de temes, em sembla que serà mes difícil, pero s'intentarà. Gràcies un altre cop!
  • Galderich27 març, 2015 a las 7:42 pm
    Molt bona radiografia i resum d'un informe. El que hi trobo a faltar és un estudi més específic sobre els visitants als nostres museus. Origen geogràfic, edats, visites de grup, sexe, poder adquisitiu, nivells d'estudis, situació laboral...

Comentar

La teva adreça de correu no serà publicada.
Els camps obligatoris estan marcats amb:


Pots fer servir aquestes etiquetes HTML i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>