La (in)visibilitat digital dels nostres Museus

Aranya de Louise Bourgeois (Museu d'Art Modern de Sao Paulo)

Aranya de Louise Bourgeois (Museu d’Art Modern de Sao Paulo)

Recentment s’ha publicat un interessant article sobre la visibilitat de les webs dels Museus catalans durant l’any 2013 (“Estudio de visibilidad web 2013 de los museos de Cataluña”, Badell, Joan-Isidre; Rovira, Cristòfol i Térmens, Miquel. Ibersid, 8. 2014).

En aquest article es presenten els resultats de l’anàlisi de visibilitat de les seus web de museus de Catalunya realitzada el 2013, a partir de les dades obtingudes per l’explorador Digi-Doc Spider a Google, a partir de la metodologia establerta pel Grup de Recerca DigiDoc de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

L’objectiu global de l’estudi fou obtenir les dades necessàries per a aprofundir en la identificació de les bones pràctiques que poden ajudar a millorar la visibilitat de qualsevol web de museu, mentre que els objectius específics de l’estudi eren: identificar el còmput de tots els Websites de museus de Catalunya; elaborar un ranking de visibilitat d’aquestes Webs; realitzar una comparativa entre els anys 2006, 2009 i 2013; i identificar les webs que han guanyat o han perdut més visibilitat.

D’altra banda, els resultats d’aquest estudi també serveixen per avançar en la valoració de l’impacte sòcio-cultural de la dimensió digital dels museus catalans.

Metodològicament, l’estudi ha emprat l’indicador de visibilitat, tot considerant els enllaços rebuts que apunten a la pàgina d’inici en llengua catalana de la web analitzada. De fet, el català és la llengua utilitzada com a principal a tots els museus catalans.

Pel que fa als resultats, tenim que en una taula ordenada de major a menor segons la quantitat d’enllaços rebuts, l’ordre seria (pel que fa als 10 primers): Fundació Miró, Fundació Tàpies, Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Museu Picasso, Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Fundació Gala-Salvador Dalí, Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), Museu de Ciències Naturals de Barcelona i Museu Marítim de Barcelona. És a dir, i tal com era de preveure, ocupen els primers llocs els grans centres museístics, sense excepció. A destacar, però, que dels museus analitzats (68), 11 no han tingut cap enllaç durant tot l’any 2013, 5 només n’han tingut 1 i 4 només n’han tingut 2 (!).

Pel que fa a les variacions temporals entre 2006 i 2013, tenim que els 3 museus que milloren més la seva performance són el Museu Marítim de Barcelona, el Museu de Ciències Naturals i el MUHBA, mentre que els tres que l’empitjoren més són la Fundació Miró, la Fundació Gala-Salvador Dalí i la Fundació Tàpies, però en aquests casos es pot considerar que això succeeix perquè ja partien de valors absoluts força elevats. De totes maneres, cal fer notar que en global l’increment és notori i això obeeix a una política estratègica ben determinada per tal d’augmentar la visibilitat i la presència dels diferents museus a Internet. Ara bé, també és cert que es produeix un molt fort fenomen de concentració, doncs els 12 museus més importants concentren el 76% dels enllaços (tot i que el 2006 era del 84%…per tant, milloren i són més actius la resta, una bona noticia).

De fet, l’estudi constata que els museus catalans van augmentar la seva visibilitat en un 112,3% en el període 2006-2013. Ara bé, cal també esmentar que en el període 2009-2013 registren una pèrdua de visibilitat del 24%, la qual cosa indica que cal fer un toc d’atenció i alerta respecte de les estratègies de posicionament que segueixen, tenint en compte a més que aquesta pèrdua coincideix amb el període de crisi i de retallades pressupostàries; una situació que, en general, continua…

En definitiva, s’avança significativament, però els darrers anys s’avança a un ritme més lent degut a dificultats pressupostàries i de personal, però també es constata que els museus han de continuar apostant per tenir una presència creixent a Internet en el marc de competència global en que estem. Però cal tenir clar que el 2.0 ha arribat als Museus per a quedar-s’hi. Ara tenim les dades, que ens indiquen que cal fer més accions, perquè els museus s’han de mostrar al món i el món els ha de trobar!

Etiquetes: Catalunya, Museus, web

Sense comentaris

Comentar

La teva adreça de correu no serà publicada.
Els camps obligatoris estan marcats amb:


Pots fer servir aquestes etiquetes HTML i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>