Gelonch-Viladegut, Antoni: “Sibil·les gravades a Europa al segle XVII”

Sibil·les al segle XVII

Sibil·les al segle XVII

Index:

1. Introducció
2. De les sibil·les
3. Iconografia de les sibil·les als segles XV i XVI
4. Les sibil·les de Crispijn de Passe
5. Edicions fetes a París a partir de l’obra de De Passe
6. Edicions angleses a partir de les sibil·les de De Passe
7. Els Oracles de Baltasar Porreño i altres sibil·les hispanes
8. Conclusions provisionals

 

 

 

Amb el nom de Sibil·les es coneixien a l’època mítica de la història antiga (grega i romana), les dones que gaudien d’una facultat reconeguda de desentrellar el futur mitjançant l’avançament profètic d’esdeveniments de variada índole.

Llegir l’article complet