Albert Martí Palau: “La comunicació per la imatge”

Durer

Índex

1. Presentació
2. Estat de la qüestió sobre els estudis en imatgeria impresa
3. Límits de la imatgeria impresa

3.1. Característiques materials
3.2. Els límits de la tècnica i el color
3.3. Art i estampa popular
4. Producció i Venda
4.1. Producció
4.2.Venda
5. Ús i funció
5.1. L’ús
5.2.Funció
6. Cloenda
7. Bibliografia

 

Veure pdf complet