Gelonch-Viladegut, A.: “Gravats, Bíblia i Pensament a l’Edat Moderna a Catalunya i a Europa”

Albrecht Dürer, L'Anunciació, 1504. (Gravat de la Col·lecció Gelonch Viladegut)

Albrecht Dürer, L’Anunciació, 1504. (Gravat de la Col·lecció Gelonch Viladegut)

Índex:

– Consideracions sobre l’Edat moderna
· L’Europa del segle XVI
· L’Europa del segle XVII
· L’Europa il•lustrada del segle XVIII
– La Reforma protestant
– La Reforma catòlica o Contrareforma
– Repressió del protestantisme: la Inquisició a Catalunya a l’edat moderna
– La Impremta i els gravats en temps de la Reforma i de la Contrareforma
– Bíblia, llengua i gravats en la Catalunya dels segles XVI a XVIII
– Les cultures gràfiques europea i catalana a l’Època moderna
– Els gravadors catalans de l’època moderna
– Conclusions
– Agraïments
– Referències

 
Veure pdf complet