Gelonch Viladegut, Antoni: “Les actituds de l’artista”.

Índex:

¿Què és un artista?
A. La recerca de la genialitat i de la imaginació
B. La recerca de la llibertat amb confiança i paciència
C. La recerca del compromís i de la lucidesa
D. Els somnis i la recerca de la felicitat
E. De l’esforç com a recerca
F. Èxit i fracàs

 

¿Què és un artista? ¿S’hi poden trobar diversos conceptes darrera d’aquesta paraula? L’existència de diferents disciplines pel que fa a la creativitat artística, ¿produeix diferents tipus d’artistes? ¿Hom pot establir una categorització dels artistes, o una classificació segons els diferents tipus d’activitat? Les respostes poden ser molt diferents i, àdhuc, clarament oposades. Però, malgrat tot, el concepte ‘artista’ existeix, perquè algú pensa i produeix art. En aquest article, intentaré aprofundir en el(s) significat(s) d’aquest concepte.

Llegir l’article complet