Gelonch Viladegut, Antoni: La difusió de les Col·leccions del Museu del Louvre a Espanya al segle XIX

EL PAPER DELS DIBUIXOS I DELS GRAVATS

Charles Le Brun-Mucius Scaevola davant Porsenna

Charles Le Brun-Mucius Scaevola davant Porsenna

ÍNDEX:

Nota prèvia
Introducció
El pintor Miguel Parra
La difusió de las col·leccions del Museu del Louvre a Espanya
Identificació dels models copiats
Referències
Reproducció de les obres originals

 
 
 

Llegir l’article complet