Com a titelles: del llibre de l’aigua

La Col·lecció Gelonch Viladegut esponsoritza l’exposició “Com a titelles: del llibre de l’aigua”.

Per més informació:

Aquesta exposició es podrà visitar al Museu Comarcal de Cervera, al Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega, al Museu Comarcal de la Noguera i al Museu de Lleida.