Quadern de l’exposició “Rembrandt i els seus contemporanis”


Quaderns del MAU nº XXV, Text d’Antoni Gelonch Viladegut, 20 pàgines