Imatges per creure. Religió, art i conflicte a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII

“Imatges per creure. Religió, art i conflicte a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII”.

 

 

Antoni Gelonch (coord.), Silvia Canalda, Cristina Fontcuberta i Xavier Torres

Ajuntament de Barcelona, 2018

 

La divisió entre el món protestant i el catòlic, que es va produir ara fa cinc cents anys, va configurar un nou marc a Europa. En els dos àmbits l’objectiu fonamental era disciplinar les majories, ensenyar a creure per la persuasió i, si això no era possible, per la intimidació. En aquest context, la conjunció de la impremta i els gravats va generar una capacitat extraordinària per transmetre noves idees a una població que majoritàriament no sabia llegir.