“Napoleó, la Revolució i els catalans”

Aquest llibre explora per què no van arribar prou aquí les idees de la Revolució Francesa i per què és va produir un tancament de files. I explica per què la mala digestió dels fets de començaments del segle XIX va comportar misèria, guerra i absolutisme tot al llarg d’aquell segle.
El llibre també parla de relacions entre veïns, dels plans de Robespierre i de Napoleó per a Catalunya, de l’organització administrativa napoleònica a casa nostra, d’animadversions, de revoltes, de Baiona, de Cadis, de pors, de lligams, de rebomboris, de guerres, de parentius, de recels, de solidaritats, de sospites, de sentiments…, de la condició humana! No en va, la història està subjecta a la interminable dansa que ballen el caos i la complexitat.
Pròleg de Joan Queralt
Editat per Viena Edicions. ISBN: 978-84-17998-73-8