Cap grotesc

L’autor d’aquest gravat, José de Ribera, va ser un pintor i gravador valencià, del Barroc, un dels artistes més representatius del Tenebrisme i figura capbdal de la pintura europea del segle XVII. Va realitzar la major part de la seva obra a Nàpols, la qual cosa fa que el seu estil artístic quedi inserit perfectament en els corrents italians del seu temps.

En aquell moment a Itàlia creixia la influència de Caravaggio, per una banda, amb la renovació classicista romano-bolonyesa, per l’altra. Com podem veure en l’obra de Ribera, aquest fusiona el tenebrisme a la vegada que assimila les aportacions del classicisme.

Va ser durant la dècada de 1620 quan Ribera va fer més estudis d’aquest tipus de caps grotescos, utilitzant gran varietat de tècniques. Alguns d’aquests estudis recorden clarament a la tradició dels estudis de caps grotescos de Leonardo da Vinci i amb altres tractats de fisonomia humana del segle XVI, com ara el Naturalis philosophiae ac medicinae Doctoris, Physiognomiae & Chiromantiae Compendium de Bartolommeo della Rocca, publicat per primera vegada a Bolonya l’any 1504, i el Della fisonomia dell huomo del napolità Giambattista della Porta, publicat en italià el 1598.

El dibuix mostra un home d’aparença descurada tocat amb una gorra de drap, i amb diverses berrugues peludes en la seva barbeta i nas i un gran sotabarba, probablement afectat per la malaltia anomenada Gota. Sembla tractar-se d’un estudi del natural i reflecteix l’interès de Ribera pels models populars, tant masculins com femenins, sovint de trets rudes o grotescs, amb orelles i nassos deformes, golls i altres malformacions. La vista de perfil, que Ribera va utilitzar en diverses de les seves caps grotesques, li permetia mostrar aquestes deformitats d’una manera més acusada. Crida l’atenció la carnositat del rostre.

Ribera estava interessat en la fisonomia d’aquests caps que estaven carregats d’expressivitat, i els va representar dins d’un estil plenament naturalista, a través d’un traç potent.

Autor: Josep de Ribera

Títol: Cap grotesc

Època: Segle XVII

Datació: c.1615

Estil: Barroc, Tenebrisme

Tècnica: Aiguafort

Dimensions: 21 x 14 cm

Número de sèrie: s/n

Número de registre: GE-212

Josep de Ribera

Xàtiva, 1591-1652

Josep de Ribera i Cucó va néixer a Xàtiva, Espanya, el 12 de gener de 1591 i va morir a Nàpols, Itàlia, l’any 1652; pintor i gravador espanyol del segle XVII, que va desenvolupar tota la seva carrera a Itàlia i principalment a Nàpols. Va ser també conegut amb el seu nom italianitzat Giuseppe Ribera i amb el sobrenom El Spagnoletto («el espanyolet») pel fet que reivindicava els seus orígens signant les seves obres com «Jusepe de Ribera, espanyol” o “xativí” (de Xàtiva).

Conrear un estil naturalista que va evolucionar del tenebrisme de Caravaggio cap a una estètica més colorista i lluminosa, influïda per Van Dyck i altres mestres. Va contribuir a forjar la gran escola napolitana (Giovanni Lanfranco, Massimo Stanzione, Luca Giordano …), que li va reconèixer com el seu mestre indiscutible, i les seves obres, enviades a Espanya des de data molt primerenca, van influir en tècnica i models iconogràfics als pintors locals, entre ells Velázquez i Murillo. Els seus gravats van circular per mig Europa i consta que fins Rembrandt els coneixia. Autor prolífic i d’èxit comercial,...

Veure fitxa de l'autor: Josep de Ribera