Funeral of Frederick Henry, Prince of Orange. De Laaste Lykplicht van zyn Hoogheit.

Autor: François van Beusekom

Títol: Funeral of Frederick Henry, Prince of Orange. De Laaste Lykplicht van zyn Hoogheit.

Època: Segle XVII

Datació: 1651

Tècnica: Aiguafort

Número de registre: GE-819

François van Beusekom

François, o Francoys, van Beusekom fou un gravador i editor de gravats holandès actiu entre el 1642 i el 1665.

Existeix un gravat publicat per ell a les col·leccions de la National Portrait Gallery de Londres.

Va treballar, molt sovint, conjuntament amb Nicolaes de Bruyn.

Veure fitxa de l'autor: François van Beusekom