La Verge sostenint l’Eucaristia

Daniel Hopfer, l’autor d’aquest gravat, va ser un gravador alemany d’estil manierista. Se’l considera el primer en utilitzar l’aiguafort com a tècnica de gravat, abans del 1500, és a dir, abans que Dürer. El tractament amb àcid dels metalls es coneixia a Europa des del 1400 i va arribar a Alemanya a través del seu ús per decorar armadures a finals del segle XV. Així va ser com Hopfer es va familiaritzar amb el seu ús com a gravador d’armadures.

Hopfer no va ser un artista educat en l’art és per això que en els seus dibuixos trobem una certa ingenuïtat. Tot i això en destacada la extraordinària diversitat de la seva producció. Trobem des d’estampes religioses fins a dissenys d’orfebreria, temes seculars com els camperols, figures militars, retrats d’ilustres contemporanis, mitologia i temes folclòrics.

En aquest gravat, trobem a la Verge sostenint l’Eucaristia, que és la representació ritual del sopar de comiat que Jesús celebrà amb els seus deixebles abans d’ésser lliurat a la mort, com s’explica en el Nou Testament. És d’aquesta manera, el més important dels sagraments en la litúrgia de l’esglèsia.

Maria aquí sosté el calze Eucarístic de la mateixa manera que sosté en altres representacions al Nen Jesús. Aquesta relació s’articula principalment al voltant de la consideració de Maria com la mare i model de la Esglèsia. Per ser la mare de Crist i per haver-li donat la carn i la sang, aquelles que en la Creu, Crist va oferir com a sacrifici i que es fan presents en l’Eucaristía.

Finalment reconeixem l’estil manierista de l’autor sobretot en la representació del tron on està sentada la Verge. La basta proliferació d’elements que el conformen denoten un estil eclèctic. Veiem les volutes, els elements vegetals de la decoració i les esfinx a banda i banda dels peus de Maria.

Autor: Daniel Hopfer

Títol: La Verge sostenint l’Eucaristia

Època: Segle XVI

Estil: Manierisme

Tècnica: Aiguafort

Dimensions: 24 x 17 cm

Número de sèrie: s/n

Número de registre: GE-175

Daniel Hopfer

Kaufbeuren, 1470

Daniel Hopfer va néixer a Kaufbeuren el 1470 i va morir a Augsburg el 1536. Fou un gravador alemany d’estil manierista. Se’l considera el primer en emprar l’aiguafort com a tècnica de gravat, abans del 1500, amb anterioritat a Durer. També va treballar la xilografia.

Hopfer se’n va anar aviat a viure a Augsburg i va aconseguir la condició de ciutadà d’aquesta Ciutat el 1493.

Es va familiaritzar amb l’ús de l’aiguafort en la decoració d’armadures, període del què s’han conservat dues espases, una a la Real Armería de Madrid i l’altra al Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg. Aquest tractament amb àcid dels metalls es coneixia a Europa des del 1400, aproximadament, i el seu ús per decorar armadures va arribar a Alemanya possiblement des d’Itàlia a finals del segle XV.

Hopfer va progressar a Augsburg i el 1505 ja posseïa una casa al centre de la ciutat i tenia la seva plaça a la Guilda d’argenters d’Augsburg, que albergava també els pintors i els gravadors.

Va gravar des d’escenes religioses a dibuixos per a ciselladors, així com figures populars (pagesos, militars), escenes mitològiques...

Veure fitxa de l'autor: Daniel Hopfer