Vista de Roma

L’autor d’aquesta vista és Stefano della Bella va ser un gravador del Barroc italià del segle XVII. Va treballar sota la protecció dels Mèdici, sobretot de Don Lorenzo. Della Bella va viatjar a Roma, on va estudiar. Allà va conèixer a gravadors i editors francesos, com François Langlois, que van influir en la seva decisió de viatjar a París.

Durant els seus viatges a Roma va realitzar algunes vistes de ruïnes de l’antiguitat. Aquest gravat n’és un clar exemple.

Va ser el descobriment de l’obra de Jacques Callot, del qual en va copiar diverses estampes, el que va determinar la seva definitiva dedicació al gravat, i més concretament a l’aiguafort. Va ser, així doncs, continuador en molts aspectes de l’obra de Callot, especialment pel que fa a la tècnica i la varietat dels temes.

L’obra de Della Bella es distingeix, tot i això, de la de l’artista de Nancy per la seva major propensió al barroquisme i el seu exuberant sentit de la naturalesa, provinent, sens dubte, de la seva inclinació pels artistes del nord d’Europa, com també un major refinament i gust per tot allò pintoresc i un sentit atmosfèric, plenament naturalista.

Della Bella va ser principalment actiu a Florència, Roma i París, i la seva pràctica es caracteritza per una gran diversitat en quant als temes. La seva capacitat de capturar la vida quotidiana en totes les seves diferents facetes el distingeix de la majoria dels seus contemporanis. Els estudiosos el defineixen com un cronista atent i observador de l’entorn. La seva obra compta amb nombroses representacions de nobles, soldats, camperols, pastors i obrers, així com imatges de mares amb els seus fills; altres dels seus temes favorits eren els animals i els vaixells, i també va documentar cavalcades, paisatges urbans i monuments antics. Una sèrie d’imatges inquietantment belles amb el tema de la mort i alguns dissenys ornamentals i disfresses altament imaginatives, completen la seva obra. Gran part de la fascinació del seu art deriva del seu inconfusible i extremadament hàbil dibuix.

Autor: CA Stefano della Bella

Títol: Vista de Roma

Època: Segle XVII

Datació: c.1650

Estil: Barroc

Tècnica: Aiguafort

Dimensions: Circular 12,5 cm

Número de sèrie: s/n

Número de registre: GE-221

CA Stefano della Bella

Florencia, 1610-1664

Stefano della Bella va néixer a Florència, el 18 maig 1610 on també va morir el 12 juliol 1664. Va ser un important gravador italià.

Nascut en una família de pintors, escultors i orfebres, i orfe precoç del seu pare escultor, es va dedicar en un primer moment a l’orfebreria, dirigint més tard la seva atenció al dibuix i al gravat. Va començar aviat a dibuixar figures i copiar els aiguaforts de Jacques Callot.

Sota la protecció dels Mèdici, en particular de Don Lorenzo, fill del gran duc de Toscana Ferran I de Mèdici, della Bella va tenir l’oportunitat de viatjar a Roma per estudiar. Allà va romandre des 1633-1636 i va conèixer a gravadors francesos i editors com Israël Enric i François Langlois, que van influir en la seva decisió de traslladar-se a París el 1639, quatre anys després de la mort de Jacques Callot.

A París va aconseguir aviat, gràcies als gravats encarregats pel Cardenal Richelieu, l’èxit mundà. Freqüentar a cortesans, artistes de teatre i literats, encara que va rebutjar honors massa opressius.

El seu amor per la naturalesa es manifesta...

Veure fitxa de l'autor: CA Stefano della Bella