Blog

Sobre Modernitat i Avant-guarda

Sobre Modernitat i Avant-guarda

La modernitat és una cosa antiga. El terme modernus va aparèixer per primer cop als textos del polític i escriptor llatí Casiodor, al segle VIè. Modernus per a ell és allò que posa de manifest el que és propi del modus, és a dir, el que manifesta la qualitat d’allò […]

L’art modern i contemporani en 80 flaixos

L’art modern i contemporani en 80 flaixos

Durant el segle XX, s’ha creat enormement, s’ha inventat molti hi ha hagut molts canvis i al mateix temps hi ha hagut també molts debats, molts malentesos, moltes incomprensions i moltes polèmiques, i per això em sembla que cal tornar a estudiar allò que aquest segle ha donat en el […]

Les exposicions de la tardor arreu del món. 2. L’art modern.

Les exposicions de la tardor arreu del món. 2. L’art modern.

Aquesta és la segona entrega sobre les millors exposicions de la tardor arreu del món. Com en qualsevol tria, d’aquesta també només n’és responsable qui la fa, però em sembla que no en quedareu decebuts. Hi ha molt de bo i hi haurà feina a escollir. Les exposicions es presenten […]

Les exposicions de la tardor a Paris

Les exposicions de la tardor a Paris

Entre les possibles utilitats d’aquest Blog una de les principals és la de donar informació sobre tot allo que passa al món de l’art i que puc conèixer. Com que Paris és una de les principals places del món de l’art, la primera entrega de les exposicions de la tardor […]