Blog

El dadaisme i Catalunya

El dadaisme i Catalunya

Si a la primera dècada del segle XX, tal i com hem vist a l’article anterior, Ceret i Cotlliure van ser centres artístics d’irradiació mundial, i Picasso, per la seva banda, va sortir de l’esfera barcelonina i va passar a exercir la seva prodigiosa influència des de París; a la […]