Blog

El 2%

El 2%

Molt es va sentir a parlar d’una xifra que semblava màgica, “el 3%”! Se’n va fer molta escudella, i se’n segueix fent, però els fets estan per demostrar, de forma substancial. Ara, com que especular és lliure no són pocs els que s’han abraonat sobre la xifra i el concepte […]

La contribució econòmica de la cultura

La contribució econòmica de la cultura

La Inspecció General de Finances i la Inspecció General dels Afers Culturals de França acaben de publicar el mes passat un molt interessant informe titulat “L’aportació de la cultura a l’economia a França”. L’estudi ha estat fet per Serge Kancel, Jérôme Itty i Morgane Weill, sota la supervisió de Bruno […]

L’impacte economic i social de l’art (2)

L’impacte economic i social de l’art (2)

En l’article de la setmana anterior, intentava establir un decàleg sobre l’impacte economic i social de l’art, i arribava a la conclusió que el balanç global és positiu, un balanç que establia a partir de dades dels Estats Units d’Amèrica. Deia en aquell article que malauradament no hi havia, o […]

A qui beneficien les subvencions?

A qui beneficien les subvencions?

Al meu entendre, en política cultural només hi ha una logica legítima: la de l’extensió. Hi va haver un temps que les coses anaven d’una altra manera. Als anys 70, la política cultural s’adreçava al conjunt de la societat, tant a Allemanya com a França. Es volia que l’oferta fos […]

Economistes de la cultura

Economistes de la cultura

Ara es parla molt d’economia, pero què és l’economia? Segons el Diccionari de la llengua Catalana (segona edició), l’economia és l’administració ordenada dels béns d’una comunitat, d’un estat o d’un establiment, pero és també l’estudi de l’administració correcta dels recursos escassos en els seus diversos usos possibles. Trobo que aquesta […]