Blog

La fi dels experts en art?

La fi dels experts en art?

Considerada com un privilegi dels artistes, la llibertat d’expressió podria deixar-se d’aplicar als experts que certifiquen l’autenticitat de les obres d’art. Quan sumes considerables circulen al mercat de l’art i quan el veredicte d’un expert pot significar la fortuna o la ruïna, alguns processos fortament mediatitzats estan portant els especialistes […]