Blog

Goigs, la lleugeresa de la solidesa

Goigs, la lleugeresa de la solidesa

La polisèmia de significats que poden tenir els goigs indica que no es tracta només d’uns fulls impresos amb composicions laudatòries contenint l’estampa d’una advocació, sinó que en realitat es tracta d’un conjunt de composicions etno-poètiques i musicals amb contingut simbòlic i religiós que permeten una varietat de significats, tot […]

Usos profans dels goigs

Usos profans dels goigs

L’estructura estròfica i el format dels goigs també es va aprofitar per a utilitzar-los en temes profans. De fet, es poden trobar goigs sobre temes polítics, com ara relacionats amb la Guerra del Francès o sobre els aixecaments liberals; també sobre personalitats polítics, com ara els referents a l’arxiduc Carles […]

Usos religiosos dels goigs

Usos religiosos dels goigs

Els goigs tenen un valor religiós i antropològic, presenten un rerefons teològic i van més enllà d’una simple composició poètica que canta i lloa una devoció, sinó que, a més, es tracta de cants religiosos que s’adrecen a una figura sagrada o santa, en alabança de la seva vida i […]

Els goigs, la llengua i el folklore català.

Els goigs, la llengua i el folklore català.

Els goigs s’han considerat, des de finals del segle XVIII, com una part troncal de la cultura i del folklore catalans. Entenent aquest ‘catalans’ en un sentit ampli, doncs, trobem goigs al Principat, a les Illes Balears, al País Valencià, a Andorra, al Rosselló i a l’Alguer, però també en […]

Els goigs, la cultura i la religiositat populars

Els goigs, la cultura i la religiositat populars

Comencem per preguntar-nos, què és la cultura popular? Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, la cultura popular “és la cultura originària del poble. És una cultura que sorgeix espontàniament i és encarnada i practicada per les classes populars, que participen en les celebracions com a actors i com espectadors. Es basa, […]

Què és un goig?

Què és un goig?

Els goigs han tingut una importància significativa en la vida quotidiana de les persones així com en la cultura i la religiositat a Catalunya. Degut a aquest paper central en la religiositat popular, s’han produït i publicat molts assajos, textos, articles, monografies, etc., que han analitzat aquestes produccions des del […]

Passió i Goig

Passió i Goig

Aquest article serà publicat un Dijous Sant, el Dijous Sant del 2015, el dijous de la Setmana Santa. Difícilment uns dies poden estar carregats de més simbolisme que els que conformen aquesta setmana que van del Diumenge de Rams al Diumenge de Resurrecció, tot passant pel drama de la Passió […]