Blog

Goigs, la lleugeresa de la solidesa

Goigs, la lleugeresa de la solidesa

La polisèmia de significats que poden tenir els goigs indica que no es tracta només d’uns fulls impresos amb composicions laudatòries contenint l’estampa d’una advocació, sinó que en realitat es tracta d’un conjunt de composicions etno-poètiques i musicals amb contingut simbòlic i religiós que permeten una varietat de significats, tot […]

Usos religiosos dels goigs

Usos religiosos dels goigs

Els goigs tenen un valor religiós i antropològic, presenten un rerefons teològic i van més enllà d’una simple composició poètica que canta i lloa una devoció, sinó que, a més, es tracta de cants religiosos que s’adrecen a una figura sagrada o santa, en alabança de la seva vida i […]

Els goigs, la cultura i la religiositat populars

Els goigs, la cultura i la religiositat populars

Comencem per preguntar-nos, què és la cultura popular? Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, la cultura popular “és la cultura originària del poble. És una cultura que sorgeix espontàniament i és encarnada i practicada per les classes populars, que participen en les celebracions com a actors i com espectadors. Es basa, […]