Presentations of “Napoleó, la Revolució i els catalans”

11/03/2021

Barcelona, Llibreria Ona, with Xavier Graset, journalist

18/3/2021

Lleida Llibreria Caselles, with Carme Vidal Huguet