Catalogue exposition « Un regard vers 1700 »

    “Un regard vers 1700. À partir des gravures de la collection Gelonch Viladegut.”
    Museu Frederic Marès, Quaderns Exposicions 18. Barcelona, 2014
    Textes de Xavier Trias, Jaume Ciurana, Josep Maria Trullén i Thomàs i Antoni Gelonch Viladegut.
    154 pages
    ISBN: 978-84-9850-559-7

Catalogue exposition [CA]